اطفا حریق

سیستم اطفا حریق cafs چریکی- کوله ای


سیستم اطفاء حریق با تکنولوژی CAFS

دستی

برند : CHIRIKI(10LIT)

 

ویژگی CHIRIKI
ظرفیت 10لیتر
ظرفیت تخلیه 120لیتر
زمان تخلیه 90ثانیه (1 دقیقه 20 ثانیه)
طول شلنگ 1/5 متر
پرتاب مواد (رکورد) 12متر(12بار فشار)
پرتاب مواد(موثر) 10متر
شعاع اطفا 12متر
دفعات استفاده بارها تا زمان تخلیه کامل
نازل خروجی
1/2اینچ
اطفای کلاس های حریق َA B C D K
قابلیت استفاده مجدد بدون نیاز به شارژ گاز و فوم تا دو مرتبه
نیاز به پمپ و برق در زمان اطفا ندارد
قابلیت پیشگیری علاوه بر اطفا دارد
قابلیت چسبندگی مواد اطفایی روی کلیه سطوح
قابلیت توسعه قابل تنظیم
بدون توسعه
کم توسعه
میان توسعه
پر توسعه