آموزش

آموزش نصب بیم دتکتور

بیم دتکتور چیست ؟ مطابق استاندارد BS5839 دتکتور دودی نقطه ای حداکثر می تواند تا ارتفاع 10.5 متر نصب شود ولیکن این دتکتور به دلیل مکانیزم عملکرد که براساس انباشتگی…
بیم دتکتور
فهرست