پروژه ها


طراحی سیستم اعلان و اطفاء حریق مکو ...مشاهده پروژه

طراحی سیستم اعلان و اطفاء حریق مکو

سالن

اعلام حریق اتوماتیک رادیاتور ایران ...مشاهده پروژه

اعلام حریق اتوماتیک رادیاتور ایران

شرکت برق منطقه ای آذربایجان ...مشاهده پروژه

شرکت برق منطقه ای آذربایجان

پلی کلینیک تخصصی شهید بیاری شاهرود ...مشاهده پروژه

پلی کلینیک تخصصی شهید بیاری شاهرود

پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی سمنان ...مشاهده پروژه

پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی سمنان

درمانگاه فاطمه الزهرا(س) مهدیشهر ...مشاهده پروژه

درمانگاه فاطمه الزهرا(س) مهدیشهر

درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار ...مشاهده پروژه

درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار

دیتا سنتر رادیاتور ایران ...مشاهده پروژه

دیتا سنتر رادیاتور ایران

قارچ ملارد ...مشاهده پروژه

قارچ ملارد

شرکت کشت و صنعت قلارچ ملارد–بزرگترین تولید کننده قارچ خاور میانه طراحی تامین ن صب و راه اندازی سی ستم اعلام حریق مربوط به انبارهای (زیر بنای بالغ بر 1500متر مربع ) کارفرما:  شرکت قارچ ملارد تارخ اجرا:  پاییز 97   مراحل انجام پروژه شامل طراحی تامین نصب و را‌ه‌اندازی تجهیزات بوده و کلیه تجهیزات […]

گروه مپنا ...مشاهده پروژه

گروه مپنا

پروژه طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق انبار های شرکت تعمیرات توسعه بهره برداری ریلی مپنا این پروژه با طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق برای مجموعه انبار های شرکت تعمیرات توسعه بهره برداری ریلی مپنا با ارائه بالاترین تاییدیه های بین المللی راه اندازی و مورد بهره برداری […]