Projects


قارچ ملارد ...مشاهده پروژه

قارچ ملارد

شرکت کشت و صنعت قلارچ ملارد–بزرگترین تولید کننده قارچ خاور میانه طراحی تامین ن صب و راه اندازی سی ستم اعلام حریق مربوط به انبارهای (زیر بنای بالغ بر 1500متر مربع )

گروه مپنا ...مشاهده پروژه

گروه مپنا

پروژه طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق انبار های شرکت تعمیرات توسعه بهره برداری ریلی مپنا این پروژه با طراحی تامین نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق برای مجموعه انبار های شرکت تعمیرات توسعه بهره برداری ریلی مپنا با ارائه بالاترین تاییدیه های بین المللی راه اندازی و مورد بهره برداری […]

شرکت زامیاد ...مشاهده پروژه

شرکت زامیاد

پروژه طراحی تامین و ساخت سیستم آبرسانی (پمپاژ آب) اطفاء حریق سالن رنگ نیسان این سیستم با طراحی تامین  نصب و راه اندازی بوستر پمپ آب  آتش نشانی  و همچنین تامین  و نصب دیزل پمپ پشتیبان در مسیر شارژ سیستم اطفاء حریق فوماتیک سالن اصلی رنگ شرکت خودرو سازی زامیاد با ارائه بالاترین تاییدیه های […]