دتکتور دود کانالی – inim

دتکتور دود کانالی – inim


دتکتور دود کانالی- inim

کدها و استاندارد های بین المللی، قائل به نقش کانال های هوای گرم و تهویه در پخش شدن دود، گازهای سمی، شعله در سراسر ساختمان هستند. به همین جهت در مکان هایی که کانال هوا

ممکن است به پخش شدن شعله یا دود کمک کند، لازم است که اقداماتی برای ایمن سازی ابنیه صورت پذیرد. یکی از اهداف اصلی کاشف های دود کانال، کمینه کردن انتشار دود  وحداقل رساندن

انتشار دود از طریق چرخش مجدد است که نتیجه آن کاهش خطر ایجاد ترس، مصدومیت و بخصوص خسارات مالی است.برای دستیابی به این هدف یک سیستم تشخیص کارآمد ضروری است که با

مسدود کردن فن ها و بستن کرکره ها واکنش فوری را امکان پذیر می کند.

    هر آنچه که برای ایمن سازی سیستم کانال های هوا مورد نیاز  است را ارائه می دهد.
در ساختمان های تجاری و صنعتی به کمک نمونه برداری پیوسته از جریان هوای درون کانال های تهویه و گرمایشی امکان اعلام هشدار

سریع وجود دود میسر می شود.

 

بر اساس اصول تهویه این تجهیز چنان طراحی شده که با دتکتور دودی و لوله نمونه برداری هوا با طول کافی کار کند. عملکرد این دستگاه

برای سرعت جریان هوای بین 0.5 m/s  تا 20 m/s  می باشد

 

EBDDHN

لوله نمونه برداری هوا در سایز  m0.6

 

TV06N

لوله نمونه برداری هوا در سایز  1.5 m

 

TV15N

لوله نمونه برداری هوا در سایز  m2.8

 

TV28N

براکت نصب برای کانال های دوار

 

این تجهیز روی کانال های هوای دوار قرار می گیرد و سطحی صاف برای قرار گرفتن EBDDA فراهم می کند .

DDHBRKTN
براکت نصب برای کانال های دوار-  خارج از ساختمان DDHCOVERN
مجموعه واشرهای یدکی

 

DDH204

 فیلتر ضد گرد و غبار

 

DDH F1/10 N

 

لینک به سایت مرجع: INIM

 

دانلود کاتالوگ کامل تجهیزات متعارف INIMimendiarnv2021_2