دتکتور مکنده دود inim

دتکتور مکنده دود inim


دتکتور مکنده دود inim:

 

Stratos Micra25

دتکتور دود مکنده لیزری Micra25

بیشترین طول مجاز لوله برای محیط هایی با جریان هوای زیاد: 25 متر

بیشترین طول مجاز لوله برای محیط هایی با جریان هوای ثابت: 50 متر

Laser Dust Discrimination قدرت تمایز

چهار سطح هشدارAUX, Pre-Alarm, Fire1, Fire2

دارای کلاس حفاظتی IP50

دارای تاییدیه لابراتوارLPCBانگلستان

دتکتور مکنده دود inim:

Stratos Micra 100

دتکتور دود مکنده لیزری Micra25

قدرت تمایز ذرات:  (3D3 LDD (Laser Dust Discrimination

بیشترین طول مجاز لوله برای محیط هایی با جریان هوای زیاد: 50 متر

بیشترین طول مجاز لوله برای محیط هایی با جریان هوای ثابت: 100 متر

قطر لوله “3/4 معادل 27 میلیمتر

تعداد حفره های نمونه برداری : 25 حفره در هر لوله

سطوح هشدار: 4 سطح ( AUX, Pre-Alarm, Fire1, Fire2)

طول عمر محفظه نمونه برداری :  10 سال

طول عمر لیزر: 1000 سال

درگاه ارسال و دریافت اطلاعات : RS-232 , RS-485

شبکه اطلاعاتی روی باس RS-485

بیشینه طول باس ارتباطی: 1.2 کیلومتر

حفاظت ورودی دستگاه : IP50

IN30755 فیلترگرد و غبار دتکتور مکنده دود

دتکتور مکنده دود inim:

Stratos Micra100

دتکتور دودی مکنده – مدل Sratos HSSD2

قدرت تمایز ذرات:  (3D3 LDD (Laser Dust Discrimination

بیشترین طول مجاز لوله برای محیط هایی با جریان هوای زیاد: 100متر

بیشترین طول مجاز لوله برای محیط هایی با جریان هوای ثابت: 200 متر

قطر لوله “3/4 معادل 27 میلیمتر

تعداد حفره های نمونه برداری : 25 حفره در لوله

سطوح هشدار: 4 سطح ( AUX, Pre-Alarm, Fire1, Fire2)

طول عمر محفظه نمونه برداری :  10 سال

طول عمر لیزر: 1000 سال

درگاه ارسال و دریافت اطلاعات RS-232 , RS-485

شبکه اطلاعاتی روی باس RS-485

بیشینه طول باس ارتباطی: 1.2 کیلومتر

حفاظت ورودی دستگاه  IP50

IN30699 فیلتر گرد و غبار دتکتور مکنده دود
  لینک به سایت مرجع: INIM

دانلود کاتالوگ کامل تجهیزات متعارف INIMimendiarnv2021_2