کابل های حساس به دما( دتکتور حرارتی خطی) – inim

کابل های حساس به دما( دتکتور حرارتی خطی) – inim


کابل های حساس به دما( دتکتور حرارتی خطی) – inim:

دتکتورهای حرارتی خطی  از طریق درجه حرارت عمل می نمایند و  با توجه به قابلیت اطمینان ، عملکرد ، سهولت استفاده و هزینه کم ، آشکارسازهای حرارتی خطی برای انواع تاسیسات مناسب هستند. شرکت inim    دتکتورهای حرارتی خطی را در 4 دسته عرضه نموده است .

 

 

لینک به سایت مرجع: INIM

کابل های سری TRI-با روکش خارجی Vinyl دارای قابلیت تولید دو سطح هشدار Alarm , PreAlarm در دماهای مختلف.

Model Alarm Tempreture Installation Tempreture Certification
TRI 68⁰C (pre-alarm) /   93⁰C (alarm) -40 ÷ +38° C  FM

کابل های سری EPC -با روکش خارجی Vinyl . برای کار در موارد عمومی. با مقاومت خوب در محیط های شیمیایی

Model Alarm Tempreture Installation Tempreture Certification
EPC155 68 ⁰C -40 ÷ +38° C UL , FM
EPC190 88 ⁰C -40 ÷ +66° C UL , FM
EPC220 105 ⁰C -40 ÷ +79° C UL , FM
EPC280 138 ⁰C -40 ÷ +93°C UL , FM
EPC356 180°C -40 ÷ +105°C UL , FM

کابل های سری XLT – با روکش خارجی پلیمر مقاوم در مقابل حریق

قابل استفاده در محل هایی نظیر انبارهای سرد و دیگر محیط هایی که احتیاج به عملکرد در دمای پایین داشته باشند، مانند: تونلهای قطار

Model Alarm Tempreture Installation Tempreture Certification
XLT135 57 ⁰C -57 ÷ +38° C UL , FM

کابل های سری XCR- با روکش خارجی فلورو پلیمر . دارای مقاومت خوب در محیط های اسیدی.

Model Alarm Tempreture Installation Tempreture Certification
XCR155 68 ⁰C -40 ÷ +38° C UL , FM
XCR190 88 ⁰C -40 ÷ +66° C UL , FM
XCR220 105 ⁰C -40 ÷ +79° C UL , FM
XCR280 138 ⁰C -40 ÷ +93°C UL , FM
XCR356 180°C -40 ÷ +121°C UL , FM

لینک به سایت مرجع: INIM

دانلود کاتالوگ کامل تجهیزات متعارف INIMimendiarnv2021_2