اطفا حریق

سیستم اطفا حریق cafs تام تک


سیستم اطفاء حریق با تکنولوژی CAFS

دستی

برند : (50 lit)TAMTECH

سیلندر اطفاء حریق تام تک (50 LIT) تولید شده توسط شرکت E-men

ویژگی TAMTECH
ظرفیت 05لیتر
ظرفیت تخلیه 1500لیتر
زمان تخلیه 340ثانیه (5 دقیقه 40 ثانیه)
طول شلنگ 10 متر
پرتاب مواد (رکورد) 25متر(12بار فشار)
پرتاب مواد(موثر) 22متر
شعاع اطفا 32متر
جنس مخازن کامپوزیت
دفعات استفاده بارها تا زمان تخلیه کامل
قابلیت استفاده مجدد بدون نیاز به شارژ گاز و فوم تا دو مرتبه
قابلیت شارژ در حین اطفا در رمان کمتر از 1 دقیقه
نیاز به پمپ و برق در زمان اطفا ندارد
قابلیت پیشگیری علاوه بر اطفا دارد
قابلیت چسبندگی مواد اطفایی روی کلیه سطوح
قابلیت توسعه قابل تنظیم
بدون توسعه
کم توسعه
میان توسعه
پر توسعه